آب و هوای قشم

ab va havaye qeshm


 آب و هواي جزيره قشم مانند دیگر جزیره های خليج فارس ، گرم و مرطوب می باشد و بارندگي در جزیره قشم به ندرت اتفاق می افتد بارانهاي جزیره قشم بصورت رگباري می باشد و در مدت زمان کمی باران زیادی مي بارد  . از نيمه دوم فصل بهار دمای هوا زیاد مي شود و رطوبت هوا به دلیل تابش طولاني مدت خورشيد بر روی درياي اطراف جزيره قشم بالا مي رود و کم کم در انتهای فصل بهار گرما آغاز مي شود و در مرداد ماه رطوبت و گرماي هوا به بیشترین درجه مي رسد ، زندگي در این شرايط طاقت فرسا و مشکل مي باشد و به همین علت بعضی از مردم به منطقه های ديگر كوچ مي كنند . میانگین بارندگي سالانه در سال 1362 حدود 2/125 ميليمتر بوده است . از ویژگی های آب و هوای جزیره قشم فصلی گرم و مرطوب و طولانی و فصلی کوتاه و معتدل می باشد.

You have no rights to post comments