انجیر معابد یا درخت سبز قشم

از گیاهان جالب منطقه های حاره, به ویژه جزایر درخت همیشه سبز, خلیج فارس, درخت لور معروف به انجیر معابد می باشد که ریشه های هوایی با تاجی بزرگ دارد. درخت لور میوه نارنجی رنگی دارد که مطبوع و خوراکی می باشد. از زیباترین درخت های لور در منطقه تن سینتی ناحیه توریان قرار گرفته است و  بقعه ای دیدنی با طرح معماری کهن  و قدیمی در نزدیکی آن به نام زیارت پیر قرار گرفته است. این درخت بومی مناطق هند و جنوب آسیا می باشد, که کهن ترین درخت حدود 600 سال سن دارد. این درخت در زمان تیموریان وارد ایران شد. در سفرتان به قشم امکان بازدید از این بنا را خواهید داشت.

انجیر معابد یا درخت سبز قشم

You have no rights to post comments