تور قشم آبان 94

 

تور قشم آپارتمان سما

تور قشم آبان 94|تور قشم پاییز 94

net qeshm aparteman sama

 

نرخ تور برای ورودی هفته                                     دو شب و سه روز

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته                             550000  تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته                           510000  تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته                    400000  تومان 

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته                 370000  تومان

 

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور قشم هتل المپیک

تور قشم آبان 94|تور قشم پاییز 94

تور قشم هتل المپیک

نرخ تور برای ورودی هفته                                     دو شب و سه روز

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته                             580000  تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته                           550000  تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته                    360000  تومان 

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته                 330000  تومان

 

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

تور قشم هتل مارینا 1

تور قشم آبان 94|تور قشم پاییز 94

تور قشم هتل مارینا

 

نرخ تور برای ورودی هفته                                     دو شب و سه روز

 

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته                             660000  تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته                           640000  تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته                   370000  تومان 

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته                 350000  تومان

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور قشم هتل خلیج فارس

تور قشم آبان 94|تور قشم پاییز 94

تور قشم هتل خلیج فارس

نرخ تور برای ورودی هفته                                 دو شب و سه روز

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته                             675000  تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته                           660000  تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته                    370000  تومان 

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته                 350000  تومان

 

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور قشم هتل ساحل طلایی

تور قشم آبان 94|تور قشم پاییز 94

 

تور قشم هتل ساحل طلایی

نرخ تور برای ورودی هفته                                       دو شب و سه روز

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته                             770000  تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته                           750000  تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته                   370000  تومان 

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته                 340000  تومان

 

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور قشم هتل پلاس 

تور قشم آبان 94|تور قشم پاییز 94

 

تور قشم هتل پلاس

نرخ تور برای ورودی هفته                                 دو شب و سه روز

 

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته                             600000  تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته                           570000  تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته                   360000  تومان 

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته                 340000  تومان

 

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور قشم هتل آرام

تور قشم آبان 94|تور قشم پاییز 94

 

net qeshm hotel aram

نرخ تور برای ورودی هفته                                     دو شب و سه روز

 

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته                             590000  تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته                           575000  تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته                   360000  تومان 

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته                 350000  تومان

 

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

You have no rights to post comments