تور قشم نوروز 94

 

 

 

تور قشم هتل مارینا 1

تور قشم هتل مارینا

 

نرخ تور برای ورودی هفته                                     دو شب و سه روز

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته                             ..........  تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته                           ..........  تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته                   ..........  تومان 

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته                 ..........  تومان

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور قشم آپارتمان سما

net qeshm aparteman sama

 

نرخ تور برای ورودی هفته                                     دو شب و سه روز

 

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته                             ..........  تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته                           ..........  تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته                    ..........  تومان 

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته                 ..........  تومان

 

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور قشم هتل المپیک

تور قشم هتل المپیک

نرخ تور برای ورودی هفته                                   دو شب و سه روز

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته                             ..........  تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته                           ..........  تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته                    ..........  تومان 

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته                 .......... تومان

 

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور قشم هتل خلیج فارس

تور قشم هتل خلیج فارس

نرخ تور برای ورودی هفته                                 دو شب و سه روز

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته                             ..........  تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته                           ..........  تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته                    ..........  تومان 

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته                 ..........  تومان

 

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور قشم هتل ساحل طلایی

تور قشم هتل ساحل طلایی

نرخ تور برای ورودی هفته                                 دو شب و سه روز

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته                             ..........  تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته                           ..........  تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته                   ..........  تومان 

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته                 ..........  تومان

 

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور قشم هتل پلاس 

تور قشم هتل پلاس

نرخ تور برای ورودی هفته                                 دو شب و سه روز

 

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته                             1178000  تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته                           1148000  تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته                   ..........  تومان 

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته                 ..........  تومان

 

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور قشم هتل آرام

net qeshm hotel aram

نرخ تور برای ورودی هفته                                     دو شب و سه روز

 

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته                             ..........  تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته                           ..........  تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته                   ..........  تومان 

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته                 ..........  تومان

 

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است.

You have no rights to post comments