جزیره ناز قشم

جزیره ناز قشم دارای دو جزیره می باشد که در مجاورت سواحل شرقى قشم‌ واقع شده است و از ساحل تقریبا یک کیلومتر فاصله دارد. بومیان این ناحیه به این دو جزیره دو کره می گویند, گسترش جزیره ناز تقریبا سه‌ هکتار است. این جزیره فاقد ساحل شنى می باشد و دیواره‌ هاى صخره‌ اى به بلندی پنج تا ده متر اطراف آن را احاطه کرده است, روى این جزیره مسطح می باشد. در زمان جزر دریا با عقب رفتن کامل آب دریا, براى مدت زمان کوتاهى, قسمتی از خشکى جزیره ناز را به ساحل قشم متصل می کند. این دو جزیره فاقد سکونت می باشد. ماهیگیران محلی چند سایه بان استراحت در این جزیره ساخته اند. در سفرتان به قشم امکان این را دارید تا با قایق به این دو جزیره بروید و لحظات خوشی را در کنار عزیزانتان سپری کنید.

You have no rights to post comments