زبان و گویش مردم قشم

zaban va goyesh mardom qeshm

زبان و گویش مردم قشم همانند اکثر مردمان ساکنان بنادر و ساحل های جنوبی کشور ، فارسی و برای اکثر مردم و مسافرانی که به جزیره قشم و دیگر جزیره ها سفر می‌کنند قابل فهم می باشد. لهجه‌ عامیانه مردم قشم در روستاها و شهرهای آن یکسان می باشد، اهالی مردم شهر قشم و درگهان به علت دادوستد و رفت و آمد با مردم شهر میناب، خمیر، بندرعباس، کنگ، پل, لنگه و بندرهای نزدیک، با لهجه‌ای مشابه لهجه بندرعباس، مینابی (بندری)، پلی (بندر پل خمیر) صحبت می‌کنند و ساکنان و مردم روستای اعماق جزیره به علت مسافرت به هندوستان و شیخ‌نشین‌ها به زبان عربی هندی هم آشنا می باشند و واژه‌ها و کلماتی از زبان‌ها وارد لهجه این ساکنین شده‌است. عمدتا زبان محلی قشمی،  از زبان‌های فارسی، بندری، هندی و انگلیسی آمیخته شده است .

You have no rights to post comments