منطقه دولاب قشم

منطقه دولاب قشم بر روی کوهپایه های شمالی گنبد نمکی قرار دارد که به علت باران و تغییر آب و هوایی فصلی ، آبراهه و رود خانه های فصلی را به وجود آورده است که دارای عمقی در حدود 20 متر می باشد و همچنین حفره های وشیارهایی در رودخانه به چشم می خورد. قابل ذکر است که این شبکه آبراهه خیلی پیچیده است که افرادی که با این منطقه آشنا نیستند امکان دارد گم شوند. گردشگران تور قشم می توانند در موقع بارندگی از منطقه دولاب قشم دیدن کنند زیرا بهترین زمان ممکن است.

منطقه دولاب قشم

منطقه دولاب قشم

 

You have no rights to post comments