موقعیت جغرافیایی قشم

 

موقعیت جغرافیایی قشم از شمال به شهر بندرعباس، مرکز خمیر و منطقه ای از شهرستان بندر لنگه، از ناحیه شمال‌ شرقی به جزیره‌ هرمز، از سمت شرق به جزیره‌ لارک، از سمت جنوب به جزیره‌ هنگام و از سمت جنوب غربی به جزیره های تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی منتهی می شود. فاصله جزیره‌ قشم تا بندرعباس ۲۰ km ، جزیره لارک تا مرکز دهستان لارک ۹ km , تا بندر هرمز ۱۸ km ، تا جزیره ابوموسی ۱۶۳ km و جزیره تنب بزرگ ۱۱۴ km  می باشد.

You have no rights to post comments