چگونه به قشم سفر کنیم

چگونه به قشم سفر کنیم

اگر میخواهید به قشم سفر کنید با هواپیما سفر کنید و اگر تمایل دارید از خودرو شخصی استفاده باید اول به شهر بندرعباس و بعد با کشتی حمل خودرو به قشم سفر کنید و حتی می توانید از بند عباس نیز با قایق های تندرو و یا کشتی های لنج به قشم سفر کنید. اگر هوا مناسب بود قایق های تندرو صبح ها از ساعت 6 صبح تا ساعت 9 شب همه روزه از اسکله شهید ذاکری به سمت اسکله شهید حقانی و برعکس نیز وجود دارد. برای گرفتن بلیت الزاما 30 دقیقه قبل در ایستگاه حتما حضور داشته باشید. 

شماره تماس اسکله شهید ذاکری: 5225536
شماره تماس فرودگاه بین المللی قشم: 5735000-5735010

You have no rights to post comments