کاسه سلخ قشم

کاسه سلخ قشم یکی از جاذبه های دیدنی قشم به شمار می رود که در ساحل جنوبی جزیره واقع شده است که به طول 5 کیلومتر است که فاقد پوشش گیاهی می باشد . تا چشم کار می کند برهوت است به گونه ای که هیچ اثری از حیات نمی باشد و تپه های کوچک و بزرگ که به شکل مخروط هستند دیده می شود که برای گردشگران تور قشم مجذوب کننده است . در منطقه کاسه سلخ قشم چشمه ای از گوگرد از زمین جوشیده است که باعت شگرف است ، در کل این منطقه فضایی آرام دارد برای کسانی که عاشق سکوت هستند .

کاسه سلخ قشم

کاسه سلخ قشم

کاسه سلخ قشم

You have no rights to post comments